Inschrijvings-/algemene voorwaarden – Privacy

Inschrijvingsvoorwaarden

Deelname – leeftijd
Deelname is voor kinderen van de basisschool vanaf 6 jaar, groep 3 t/m groep 8, of die in het huidige schooljaar aantoonbaar in groep 3 zitten.

Inschrijven en betalen
Betaling voor deelname Huttendorp Obdam-Hensbroek moet voor 1 juli binnen zijn. anders wordt de inschrijving als niet geldig beschouwd en gaat de deelname plek naar de eerstvolgende op de reservelijst.

Annuleren
Wanneer u besluit uw deelname aan Huttendorp Obdam-Hensbroek te willen annuleren, kan dit kosteloos tot uiterlijk vier weken vóór de startdatum. Hierna is de volledige deelnemers bijdrage verschuldigd. Wel is het mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden. Een annulering dient schriftelijk of via de mail: huttendorpobdam@hotmail.com bij de administratie van het Huttendorp Obdam-Hensbroek gedaan te worden.

Wijzigingen gegevens
Mochten er tussentijds bij u gegevens wijzigen, zoals een telefoonnummer of adres, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie van het Huttendorp Obdam-Hensbroek.

Algemene voorwaarden.

Eigen risico
Deelname aan het Huttendorp Obdam-Hensbroek is geheel op eigen risico.

Aansprakelijkheid
De organisatie van Huttendorp Obdam-Hensbroek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na de activiteiten.

Schade Huttendorp Obdam-Hensbroek
Indien deelnemers schade toebrengen aan eigendommen van de organisatie (Stichting Huttendorp Obdam-Hensbroek) of mensen/organisaties die door de Stichting worden ingezet dan zal de stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal
Stichting Huttendorp Obdam-Hensbroek heeft het recht beeldmateriaal, gemaakt tijdens huttendorp Hoorn, waarop deelnemers en/of vrijwilligers afgebeeld staan vrij te gebruiken voor promotionele doeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, moet u dit bezwaar schriftelijk aan de administratie van het huttendorp doorgeven.

PRIVACY

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Huttendorp Obdam-Hensbroek verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Huttendorp Obdam-Hensbroek. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen je groep? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Lees alles over de privacywetgeving binnen Huttendorp Obdam-Hensbroek.

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Huttendorp Obdam-Hensbroek. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Huttendorp Obdam-Hensbroek persoonsgegevens?

Huttendorp Obdam-Hensbroek verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

Deelnemers en vrijwilligers van de bij Huttendorp Obdam-Hensbroek deelname.

Mensen die interesse tonen in deelname van Huttendorp Obdam-Hensbroek. Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Huttendorp Obdam-Hensbroek verwerken persoonsgegevens in Excell, de administratieve applicatie van Huttendorp Obdam-Hensbroek op de website en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/inschrijf deelnamesysteem in Excell. De organisatie(s) waaraan je deelneemt of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd. Zo zal in geval van een deelnamelid of vrijwilliger van Huttendorp Obdam-Hensbroek waaraan hij of zij deelneemt, zorg moeten dragen voor de juiste registratie in de inschrijfformulieren op de website van Huttendorp Obdam-Hensbroek.

Waarvoor verwerkt Huttendorp Obdam-Hensbroek persoonsgegevens?

Als je wilt deelnemen aan Huttendorp Obdam-Hensbroek of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer of vrijwilliger, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal deelnemer of vrijwilliger van Huttendorp Obdam-Hensbroek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over deelname en/of vrijwilliger gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit Huttendorp Obdam-Hensbroek. Wil je niet benaderd worden hierover? Meldt dit dan via: huttendorpobdam@hotmail.com.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Huttendorp Obdam-Hensbroek ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je hebt doorgegeven aan Huttendorp Obdam-Hensbroek.

Huttendorp Obdam-Hensbroek controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Huttendorp Obdam-Hensbroek met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Alleen de administratie van Huttendorp Obdam-Hensbroek. Zij hebben hier een verklaring voor ingevuld, zodat zij geen persoonsgegevens kenbaar mogen maken of doorspelen aan derden.

Daarnaast kan de organisatie je gegevens inzien. Binnen Huttendorp Obdam-Hensbroek, kunnen bestuursleden elkaars adres en telefoonnummer zien. Ook zij hebben hier een verklaring voor ingevuld, zodat zij geen persoonsgegevens kenbaar mogen maken of doorspelen aan derden.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen van Huttendorp Obdam-Hensbroek kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.